Miniatyrmässa i Skåne 14-15 september 2024

Helgen den 14-15:e september2024 är det


Miniatyr-Dockskåpsmässan Skåne på Backagården Höör!

Mässa på Backagården mitt i Skåne i samverkan med många miniatyrister! Välkommen till en stor ljus lokal, bord med möjlighet att koppla samman. Ett fint hotell och restaurang med rättigheter. Vi anordnar gemensam middag för utställarna på lördagskvällen och man anmäler sitt deltagande på anmälningsblanketten. Efter fjolårets uppskattade middag så ser vi framemot en minst lika härlig och trevlig kväll!


Frukost, lunch och middag i restaurangen. Flera rumsalternativ finns till mycket moderata priser.Vi kan se till att ni får avbytare under mässan om så önskas för intag av mat eller toabesök. Fika finns för alla utställarehela tiden samt lunch som kan beställas till utställarbordet.

För utställare som vill komma på fredagen för att ställa upp och bo över fungerar detta utmärkt!


Bra kommunikationer och gratis P för alla. Tåget stannar i Höör oavsett om du kommer från Danmark eller Norrland och därifrån finns det buss till Backagården.


Öppettider för mässan är lördag kl. 10–16.30 och söndag 10–15.

Tider för utställare fredag från klockan 16-21, lördag från kl 7.00. Alla bord ska vara klara 30 minuter innan vi slår upp dörrarna alltså 9.30. Vi hjälps alla åt att sprida flyers och information. Vi kommer även att annonsera och skicka ut flyers.

Hela stället är tillgänglighetsanpassat.


Priser Bordshyra: 650:-/ bord. 120X50cm. Vi kan sätta samman bord så att man får ett lite bredare som alternativ.

Anmälan är bindande!

Hotell och middag på lördagen bokas via oss likaså maten.

Många är redan anmälda och vi hoppas du också kommer!

Kontakta oss för vidare info eller bokning:

frollsminiatures@telia.com

https://frollsmini.se

Kolla på hemsidan för Backagården https://backagarden.se

Varmt Välkomna!


The weekend of September 14-15 2024


The miniature fair Skåne at Backagården Höör Sweden!

New year and we are doing it again! Fair at Backagården in the middle of Skåne after the request and cooperation of many miniaturists!

Large bright room, tables that you can connect. A nice hotel and a very good restaurant. We organize a dinner for the exhibitors on Saturday evening and you register your participation when registering. It will be a wonderful event!


Breakfast, lunch and dinner in the restaurant. Several room options are available at very moderate prices. We make sure that you get substitutes during the fair, if desired, for taking food or going to the toilet. Coffee is available for all exhibitors.

For exhibitors who want to come on Friday to set up and stay over, this works great.


Good communications and free P for everyone. Trains stop in Höör regardless of whether you come from Europe or Sweden and there is a bus to Backagården. If you need help don´t hesitate to contact us.


Opening hours for the fair are Saturday at 10–16.30 and Sunday 10–15.

Hours for exhibitors Friday from 5 to 9 p.m., Saturday from 7 a.m. All tables must be ready 30 minutes before we open. We all help to spread flyers and information. We will advertise and send out flyers.

The whole place is disabled-friendly.


Table rent: 55 Euro / table. 120X50cm. Any questions just ask us!

Registration is binding.

Hotel and dinner on Saturday can be booked through us, as well as the food.

Many are already registered and we hope you will come too!

Contact us for further information or booking:

frollsminiatures@telia.com https://frollsmini.se

Check the website for Backagården https://backagarden.se

We look forward to see you in Skåne Titti & Anders AndellKontakta oss på 

frollsminiatures@telia.com för anmälningsblankett. 


Contact us for registration form!