Utställare

Utställare/exhibitors Höör 14-15/9 2024

Nao Mini

Anna Magnusson

www.nao-mini.com

LJ Miniatures & Artdoll

Lena Johansson

Instagram @ljminiatures_artdolls

Frolls Miniatures
Elisabeth Andell

www.frollsmini.se

Atelje Lilla Hjärtat

Anne Erlandsson Foss

Instagram@tureochgreta

Stella Que Passa from Netherlands

Stella de Bruijne

www.stellaquepassa.nl